Carrot Company®

“anello.vn” không phải là trang web chính thức của thương hiệu anello.

English(英文表記) | Vietnamese(ベトナム語表記)

“anello.vn” không phải là trang web chính thức của thương hiệu anello.
Những bức hình được thấy trong đường link URL bên dưới được lấy và sử dụng từ hệ thống HP/ SNS chính thức của chúng tôi hoặc của trang web của đối tác mà không có sự cho phép từ chúng tôi hoặc đối tác:

http://anello.vn/
https://www.facebook.com/anello.vn

Carrot Company không có bất kỳ liên quan gì với những đường link trên, vì thế chúng tôi không thể đảm bảo các mặt hàng đang được bán trên kênh này. Qua đây, chúng tôi cũng thông báo rằng các sản phẩm được bán trên trang web và tại các cửa hàng của bên này không được uỷ quyền từ bên chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo các sản phẩm đang được bán từ bên này. Trân trọng cám ơn sự quan tâm của bạn.